Fotowoltaika - jakich formalności musisz dopełnić?

FotowoltaikaFotowoltaika to ekologiczny sposób na pozyskiwanie energii elektrycznej, który pozwoli nam znacząco ograniczyć wysokość rachunków za prąd. Nie dziwi więc fakt, że inwestycja w energię słoneczną jest w naszym kraju coraz bardziej popularna. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że montaż instalacji fotowoltaicznej to proces, który wymaga dopełnienia licznych formalności. O czym powinniśmy pamiętać?

Pozwolenie na budowę - kiedy jest niezbędne?

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego, roboty budowlane mogą zostać rozpoczęte dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. W przypadku fotowoltaiki możemy zostać zwolnieni z tego obowiązku, jeśli decydujemy się na montaż elektrowni o mocy nieprzekraczającej 50 kWp. Nie ma przy tym znaczenia, czy panele fotowoltaiczne zamontujemy na dachu, czy na gruncie oraz cel ich montażu, tj. fakt, czy produkcja energii ma zaspokajać jedynie nasze potrzeby, czy stanowić formę zarobku polegającą na odsprzedaży energii.

Niestety, przepisy te nie są równoznaczne z faktem, że decydując się na instalację fotowoltaiczną o mocy do 50 kWp, zostaniemy zwolnieni ze wszystkich formalności. Istnieje kilka wyjątków, które będą wiązały się z koniecznością ubiegania się o zgłoszenie prac budowlanych. Ma to miejsce w trzech przypadkach:

  • gdy instalacja fotowoltaiczna, która ma zostać zamontowana na obiekcie budowlanym, przekracza 3 m2,
  • kiedy instalacja ma powstać na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
  • jeśli montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku wiąże się z koniecznością jego przebudowy.

Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 50 kWp będziemy musieli uzyskać pozwolenie na budowę, niezależnie od miejsca, w którym planujemy ją zamontować. Bez niego rozpoczęcie prac będzie niemożliwe.

Co jeszcze trzeba mieć na względzie?

Montaż instalacji fotowoltaicznej traktowany jest jak każda inna inwestycja, dlatego musi być zgodny z wymaganiami planu miejscowego. Jeżeli nie został on wydany dla terenu, na którym zamierzamy rozpocząć inwestycję, konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku omawianych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50kWp, dla których nie zachodzi konieczność ubiegania się o pozwolenia na budowę, także i decyzja o warunkach zabudowy nie będzie potrzebna. Konieczne może okazać się za to uzgodnienie projektu budowlanego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Dotyczy to urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej energii elektrycznej większej niż 6,5 kWp.

Warto jeszcze wspomnieć, że nasza inwestycja może wymagać uzyskania decyzji środowiskowej. Określa ona sposób, w jaki powinniśmy zrealizować planowaną inwestycję, aby w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na stan środowiska naturalnego. Dla instalacji fotowoltaicznych o powierzchni przekraczającej 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody (parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody etc.) oraz 1 ha na terenach pozostałych musimy ubiegać się o wydanie decyzji środowiskowej.

Zdecydowana większość instalacji fotowoltaicznych to mikroinstalacje, czyli takie, których moc wynosi do 40 kWp. Oznacza to więc, że w ich przypadku nie zachodzi konieczność realizacji wielu formalności. Niemniej, warto poznać wcześniej przepisy. Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej najlepiej zlecić specjalistom. Część sprzedawców energii posiada w ofercie także wykonanie i montaż takiej instalacji. Zalicza się do nich m.in. Innogy. Zlecając to zadanie fachowcom zyskamy pewność, że pomogą nam w dopełnieniu niezbędnej papierologii.

Komentarze