Głowica termostatyczna - zasady działania i użycie

Oświetlenie domuUstawienie odpowiedniej temperatury w domu automatycznie przekłada się na oszczędności. Efektywność energetyczna przynosi zatem istotne korzyści dla użytkownika, a także dla środowiska. Aby to uzyskać stosuje się urządzenia takie jak właśnie głowice termostatyczne, dzięki którym możliwa jest nie tylko regulacja temperatury, ale również wprowadzenie znacznych oszczędności kosztów.

Regulacja temperatury przy pomocy nowoczesnych głowic termostatycznych

Jeśli celem jest kontrola temperatury, którą grzejnik musi wyemitować, aby ogrzać pomieszczenie, najpierw przeprowadza on pomiar temperatury w pomieszczeniu. Jeżeli istnieje różnica pomiędzy temperaturą w tym pomieszczeniu a temperaturą wybraną na grzejniku, istnieją dwie możliwości: jeżeli wybrana temperatura jest wyższa od temperatury pokojowej, mechanizm otworzy dopływ wody do grzejnika w celu zwiększenia udziału ciepła. Jeśli wybrana dla danego pomieszczenia temperatura jest niższa niż rzeczywista, mechanizm zamyka przepływ wody do grzejnika i tym samym zmniejsza ilość emitowanego ciepła, równoważąc temperaturę aż do momentu osiągnięcia przez nią temperatury wybranej przez użytkownika. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest równa wybranej temperaturze, mechanizm utrzymuje swoją pozycję, przy takim samym przepływie ciepłej wody. Bardzo ważnym pojęciem jest tu efektywność, jaką uzyskuje głowica termostatyczna- https://www.salus-controls.pl/produkty/trv10rfm-bezprzewodowa-glowica-termostatyczna-zigbee-m30x1-5-2xa. Oznacza ono to, w jakim realnym czasie system reaguje na zmiany temperatur w otoczeniu.

Elektroniczne głowice termostatyczne

Głowica tego rodzaju to panel, na którym zaprogramowana jest żądana temperatura. Całość to tak zwany grzejnik programowalny, w którym najczęściej głowica jest całkowicie zintegrowana z zresztą konstrukcji. Pozwala na wybór nie tylko dokładnej temperatury, ale także czasu, w którym można go włączyć lub wyłączyć. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, które pozwala na regulowanie temperatury z góry i nie pamiętanie o tej kwestii na co dzień. Współcześnie coraz częściej spotyka się właśnie tego rodzaju głowice.

Komentarze