Gonty bitumiczne - jak i kiedy realizować ich montaż?

Gont bitumicznyWiele osób decyduje się obecnie na montaż gontów bitumicznych na powierzchniach swoich dachów. Charakteryzują się one trwałością oraz odpornością na trudne warunki atmosferyczne, co poprawia także ochronę dachówek, na których gont bitumiczny jest układany.

Przed przystąpieniem do pracy należy jednak pamiętać o kilku rzeczach, które mają duży wpływ na efekt końcowy montażu.

Jednym z czynników, na który powinniśmy zwrócić uwagę jest pora roku, w której odbywać będzie się zaplanowany montaż gontów bitumicznych na powierzchni dachowej.

Jeżeli pracę taką wykonywać zamierzamy w zimie, należy pamiętać przede wszystkim o poprawnym składowaniu elementów gontów bitumicznych i zapewnieniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Temperatura magazynu powinna być utrzymana na poziomie od piętnastu do dwudziestu stopni w skali Celsjusza. Ważne jest także, aby temperatura na zewnątrz nie spadła poniżej 6 stopni, co jest temperaturą optymalną do montażu gontów bitumicznych, określaną przez większość producentów tego materiału. Podczas zakładania gontu należy wynosić z magazynu tyle materiału, aby spokojnie zamontować całość, a reszta produktu nie leżała bezczynnie i nie była wystawiona na działanie niskiej temperatury.

Jeżeli montaż powierzchni gontów bitumicznych będzie realizowany w okresie letnim, należy z kolei uważać na zbyt wysokie temperatury, które mogą wpłynąć negatywnie na usuwanie folii zabezpieczającej gonty. Magazyn powinien być chłodny i suchy, a samo zakładanie należy rozplanować na wczesny ranek lub późniejsze popołudnie.

Kolejnym, najważniejszym czynnikiem wpływającym na poprawność montażu jest dokładne zbadanie powierzchni dachowej, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń - naprawienie jej przed rozpoczęciem prac montażowych. Szczególną uwagę odnośnie kontroli stanu dachu należy zwrócić na:

  • równą i stabilną powierzchnię pokrywającą dach;
  • wyeliminowanie pęknięć oraz nierówności;
  • wilgotność powierzchni dachowej, która nie powinna przekraczać 20%;
  • właściwą wentylację połaci dachu;
  • szczeliny w powierzchni dachowej, które w przypadku montażu gontów bitumicznych nie powinny przekraczać 3mm.

W Internecie, jak i u sprzedawców, znaleźć można dużo fachowych porad, które z pewnością okażą się cenne przy planowaniu montażu gontów bitumicznych.

Komentarze