Kruszywa budowlane i drogowe, naturalne i sztuczne

Kruszywa budowlaneCo to jest kruszywo? Każdy w codziennym życiu korzysta z kruszyw często nie zdając sobie z tego sprawy. Wiedza na ten temat jest bardzo ograniczona. Przeciętny człowiek wie, że jest to materiał sypki. Jednak rodzajów kruszywa jest bardzo wiele.

Kruszywa dzielimy ze względu na sposób pozyskiwania na kruszywa naturalne i kruszywa sztuczne

Kruszywa naturalne

Kruszywa naturalne są pochodzenia mineralnego, które powstały na skutek erozji skał, lub na skutek rozdrobnienia mechanicznego. Występują w postaci małych okruchów skalnych. Część z nich podlega procesowi uszlachetnienia poprzez przesiewanie i płukanie w celu usunięcia z nich zanieczyszczeń pylistych. Pozyskujemy je poprzez wydobycie z dna rzek, jezior i kopalni piasku oraz żwiru.

Kruszywa sztuczne

Kruszywa sztuczne są pochodzenia mineralnego - uzyskane w wyniku termicznej modyfikacji różnych materiałów i surowców, spełniające normę PN-86/B-23006 lub są pozyskane z recyklingu - to kruszywa pochodzenia mineralnego, które zostały wytworzone w wyniku obróbki.

Wszystkie kruszywa podlegają podziałowi ze względu na ich uziarnienie:

  • drobne - mające wymiary ziaren mniejsze lub równe 4 mm
  • grube - ziarna większe niż 4 mm
  • wypełniacze osiągające rozmiar nie większy niż 0,063 mm
  • kruszywa naturalne pochodzące z lodowców i rzek o wielkości od od 0 do 8 mm
  • kruszywa ciągłe (uziarnienie ciągłe) są mieszanką wszystkich różnych rozmiarów kruszyw występujących na terenie kraju, ich rozmiary wahają się od 0 do 63 mm.

Kruszywa sztuczne mają dodatkowy podział ze względu na sposób ich powstawania.

Rozróżniamy zatem:

  • kruszywa wyprodukowane z surowców mineralnych i poddane obróbce termicznej, zaliczamy do nich np.: glinoporyt i keramzyt
  • Kruszywa powstałe z odpadów przemysłowych nie poddawane żadnej obróbce np.: żużel paleniskowy i wielkopiecowy
  • kruszywa organiczne wyprodukowane z tworzyw sztucznych.

Kruszywa budowlane i drogowe

Dobór kruszywa do produkcji dróg i betonów następuje w zależności od oczekiwań jakie ma spełniać materiał. W budownictwie najczęściej wykorzystuje się kruszywa budowlane charakteryzujące się dużą wytrzymałością na ściskanie, ścieranie i inne uszkodzenia mechaniczne. Najpopularniejsze kruszywa do wytwarzania betonu budowlanego i do wykonywania podbudowy dróg zostają pozyskane z granitu, bazaltu i porfiru.

Kruszywa mające nieco niższą wytrzymałość na czynniki zewnętrze są wykorzystywane do produkcji tynków szlachetnych, lastriko i wszelkiego rodzaju wyrobów betonowych, których zastosowanie nie powoduje nadmiernego obciążenia, a zatem nie muszą być tak wytrzymałe jak te wykorzystywane przy budowie dróg. Kruszywa o nieco niższej wytrzymałości powstają z wapnia i dolomitu.

Ostatnia grupa to kruszywa zwane specjalnymi. Są wytwarzane ze skał o dużej gęstości i stosowane do ciężkich betonów osłonowych. Skały z których zostały pozyskane to baryt, limonit, hematyt, getyt i magnetyt.

Komentarze