Nadzór budowlany - prawna i faktyczna poprawność wykonywania inwestycji

Nadzór budowlanyZaobserwować można tendencję wzrostową do przeprowadzanych inwestycji budowlanych, zarówno domów prywatnych, jak również obiektów użyteczności publicznej. Inwestycje muszą spełniać szereg różnorodnych uregulowań, by mogły zostać prawidłowo rozpoczęte i zakończone. Nadzór budowlany czuwa nad poprawnością działań. Jakie konkretnie zadania realizuje? Przyjrzyjmy się tematowi z bliska.

Nadzór a bezpieczeństwo wykonywanej inwestycji

Nadzór budowlany czuwa nad wszystkimi działaniami związanymi z kontrolą czynności mającymi miejsce na placu budowy. Począwszy od zadań związanych z realizacją projektu, skończywszy na kontroli prowadzonej dokumentacji. Nadzór budowlany administracyjny to po prostu jednostka, która działa na rzecz i w imieniu Państwa. Zajmuje się kontrolą przestrzegania prawa budowlanego czy działań architektoniczno- budowlanych. Osoby zajmujące się nadzorem budowlanym znajdziesz na https://building-companion.pl/nadzor-budowlany/wroclaw.

Zaufaj profesjonalistom

Inwestorski inspektor nadzoru budowlanego czuwa nad interesami inwestora, reprezentuje go na placu budowy. Nadzór budowlany z Wrocławia organizuje, kieruje pracami budowlanymi. Kierownik budowy to osoba, która bezpośrednio zarządza wszelkimi pracami, odpowiedzialna jest za dokładną realizację projektu, zgodną z normami prawnymi. Osoby sprawujące piecze nad przebiegiem inwestycji posiadają odpowiedni poziom wiedzy, kwalifikacji czy doświadczenia w zakresie prawa budowlanego. Kontrolując przebieg każdego poszczególnego etapu budowy, każdy inwestor może mieć spokojną głowę o spełnienie wszelkich wymogów projektu i obecnie obowiązującego prawa.

Osoba sprawująca osobisty nadzór nad przebiegiem budowy, kontroluje również koszty związane z przebiegiem inwestycji. To gwarancja zapobiegania nadużyciom ze strony wykonawców, którzy niejednokrotnie czyhają na niewiedzę bądź niedopilnowanie ze strony inwestora.

Za wszelkie niezgodności techniczne z projektem bądź prawem budowlanym w pierwszej kolejności odpowiada inwestor, a nie wykonawca. W związku z tym, inspektorzy nadzoru budowlanego przykładają należytą starannością do wykonywanej kontroli przebiegu poszczególnych prac.

Kontrola administracyjna

Przebieg inwestycji podlega kontroli administracyjnej wykonywanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jest on organem pierwszej instancji, w związku z czym wszelkie czynności kontrolne należą do jego kompetencji. Jeśli inwestor korzystał z profesjonalnych usług inwestorskiego inspektora budowlanego, wówczas nie musi obawiać się wszelkich szczegółowych kontroli administracyjnych.

Komentarze