Roślinne oczyszczalnie ścieków - rodzaje i zastosowanie

Oczyszczalnia ściekówRoślinne oczyszczalnie ścieków (oczyszczalnie ze specjalnym filtrem roślinnym) obecnie mogą zapewnić bardzo wysoki stopień oczyszczania, nawet do poziomu 2 klasy czystości wód. Największym zainteresowaniem cieszą się nowoczesne oczyszczalnie z filtrem gruntowo-korzeniowym oraz oczyszczalnie z fitoreaktorem.

Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo czym tak naprawdę są poszczególne rodzaje roślinnych oczyszczalni ścieków, jakie są ich największe zalety i w jakich okolicznościach ich użycie jest zasadne.

Oczyszczalnia ścieków z filtrem gruntowo-korzeniowym

Filtry gruntowo-korzeniowe zbudowane są zazwyczaj z uzdatnionej rodzimej gleby, która porośnięta jest różnorodnymi roślinami charakterystycznymi dla terenów podmokłych. W Polsce najczęściej można spotkać się z filtrami porośniętymi trzciną. Wykopy, w których to umieszczany jest filtr są starannie odizolowane od gruntu. Wykopy wyłożone są przeważnie specjalną warstwą nieprzepuszczalnej folii, dzięki której to poziom wód gruntowych nie ma praktycznie żadnego wpływu na działanie oczyszczalni ścieków. Pamiętać należy o tym, że dla prawidłowego funkcjonowania roślinnej oczyszczalni ścieków, olbrzymie znaczenie mają nie tylko rośliny, ale przede wszystkim ich korzenie, które skutecznie udrażniają złoże, ułatwiają dopływ świeżego tlenu do głębszych warstw złoża i co najważniejsze zapewniają nieustanny przepływ ścieków. W najgłębszych warstwach złoża mikroorganizmy wykorzystują tlen do rozkładu substancji organicznych, które zawarte są w ściekach. W miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości tlenu zachodzą reakcje beztlenowe, takie jak na przykład rozkład związków fosforu i azotu.

W przypadku oczyszczalni ścieków z filtrem gruntowo-korzeniowym kluczową rolę odgrywają mikroorganizmy. Udział roślin w biologicznym procesie oczyszczania ścieków stanowi jedynie 10-15%. Powierzchnia filtra gruntowo-korzeniowego w dużej mierze zależy od oczekiwanego stopnia oczyszczania ścieków. Jeżeli oczyszczone ścieki odprowadzane są do wód 3 klasy czystości to stopień oczyszczenia wynosi 5 mkw./osobę. W sytuacji kiedy to ścieki odprowadzane są do odbiornika w pierwszej klasie czystości to stopień oczyszczenia wzrasta do 10 mkw. /osobę. Pamiętać należy również i o tym, że rośliny w złożu stosunkowo długo się ukorzeniają, dlatego też ich optymalne działanie przy oczyszczaniu ścieków zauważalne będzie dopiero po kilku miesiącach.

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków z fitoreaktorem

W oczyszczalniach z fitoreaktorem (w przeciwieństwie do złóż gruntowo-korzeniowych) ścieki nie przepływają powoli, ale są przetłaczane przez specjalne kanały cyrkulacyjne, które znajdują się pod złożem roślinnym. Odbywa się to najczęściej za pomocą stosunkowo niewielkich pomp powietrznych, które zamontowane są na powierzchni działki. Podczas przetłaczania odbywa się jednocześnie napowietrzanie. Powstałe pęcherzyki gazów unoszą zawiesiny ku górze, w kierunku złoża obficie porośniętego roślinnością. Zawiesiny są doskonałym pożywieniem dla mikroorganizmów, które tworzą wspaniałą błonę biologiczną na całej powierzchnie złoża. Zawiesiny są także idealną pożywką dla różnorodnych bezkręgowców wodnych, które rozwijają się w złożu.

W oczyszczalniach ścieków z fitoreaktorem nie tworzy się osad, dlatego też nie trzeba martwić się jego usuwaniem. Co więcej dzięki bardzo intensywnemu przepływowi ścieki nie zamarzają nawet przy temperaturach poniżej zera. Aby skorzystać z dobrodziejstwa oczyszczalni ścieków z fitoreaktorem potrzeba ok.  9 mkw. wolnej powierzchni i dodatkowe miejsce na osadnik wstępny. Po dokładnym oczyszczeniu ścieki bez żadnego większego problemu mogą zasilać staw albo spływać bezpośrednio kaskadą do gruntu. Zbyt mały albo za duży dopływ ścieków może niestety powodować pogorszenie efektów oczyszczania.

Zastosowanie roślinnych oczyszczalni ścieków

Roślinne oczyszczalnie ścieków są doskonałą propozycją w domach jednorodzinnych, szkołach, ogrodach, hotelach, zakładach produkcyjnych i gospodarstwach agroturystycznych. Dużą zaletą roślinnych oczyszczalni ścieków jest prosta konstrukcja całego mechanizmu i bezproblemowa obsługa. Jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie w takich sytuacjach, gdzie może pojawić się okresowy brak ścieków.

Źródła:

Komentarze