Zakładanie trawnika - ukształtowanie powierzchni, przygotowanie gleby, obsiewanie, ubicie

Sianie trawy - zakładanie trawnikaTrawnik - jako powierzchnia gruntu pokryta darnią z roślin trawiastych spełnia określone funkcje, wśród których najważniejsza jest funkcja estetyczna. Wyróżnia się trawniki ozdobne i użytkowe. W sąsiedztwie zabudowań najczęściej zakłada się trawniki ozdobne zwane gazonowymi lub dywanowymi. Trawniki te winny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi: winny być gładkie, żywo zielone, wyrównane i jednolite pod względem składu botanicznego z wykluczeniem występowania innych gatunków niż trawy, zwłaszcza roślin z grupy chwastów.

Gdy zachodzi potrzeba użytkowania trawnika jako podłogi w ogrodzie, skład gatunkowy i sposób przygotowania gleby winny uwzględniać nadanie powierzchni trawiastej cech odporności na deptanie. Warto też podkreślić, że każdy trawnik - niezależnie od funkcji, jaką ma w ogrodzie spełniać zgodnie ze swoim przeznaczeniem, pełni zawsze funkcję biologiczne związaną z wydzielaniem wilgoci w otoczenie, obniżeniem jego temperatury w dni upalne, wydzielaniem tlenu innych substancji korzystnie wpływających na zdrowie ludzkie oraz "pochłania" zanieczyszczenia z powietrza zwłaszcza kurz.

Trawnik w ogródku zakładamy jednak przede wszystkim po to, aby wspólnie z krzewami i rabatami stwarzać wrażenie ładu i porządku. Funkcja estetyczna jest więc funkcją najważniejszą. Prawidłowo założony i poprawnie pielęgnowany trawnik, wraz z pozostałymi elementami roślinnymi ozdobnego ogrodu, korzystnie oddziałuje na psychikę jego użytkowników. Aby jednak trawnik rzeczywiście spełniał funkcję zgodnie z jego przeznaczeniem, zwłaszcza aby podnosił walory estetyczne ogrodu, musi być urządzony zgodnie z opisanymi niżej zasadami, niezależnie od poprawnie wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych po jego założeniu.

Ukształtowanie powierzchni

Przystępując do prac nad urządzaniem trawnika, rozpoczynamy je od ukształtowania powierzchni. Czynność ta polega na wykonaniu niezbędnych prac ziemnych na wyznaczonym pod trawnik obszarze, celem dokładnego wypoziomowania gruntu. Trawnik płaski, bez żadnych spadków umożliwia utrzymanie równomiernych na całej jego powierzchni warunków, bez obawy o wypłukiwanie i przemieszczanie składników pokarmowych i lokalne zmiany wilgotności gleby. W przypadku urządzenia trawnika na niewielkim skłonie, utrzymanie poziomu będzie możliwe, gdy w odpowiednim miejscu zostanie wykonany pionowy uskok, który można wzmocnić ozdobnym murkiem oporowym i w bezpośrednim sąsiedztwie takiego murka w niżej położonej partii trawnika założyć rabatę kwiatową.

Prace te wymagają przerzucenia pewnych ilości ziemi, niekiedy budowy fundamentu pod murek lub obniżenia poziomu gruntu pod przyszły trawnik w stosunku do utwardzonego wejścia do budynku czy wjazdu do garażu, tak aby poziom gruntu pod trawnik znalazł się po wbiciu 3 do 5 cm poniżej powierzchni utwardzonej. Takie usytuowanie powierzchni przyszłego trawnika w stosunku do chodnika czy wjazdu jest konieczne ze względu na kierunek spływu wody opadowej, która winna zawsze z pływać z powierzchni utwardzonej na trawnik, a nie odwrotnie.

Przygotowanie gleby

Po wykonaniu czynności związanych z ukształtowaniem terenu pod trawnik przystępujemy do przygotowania gleby. Gleba jako siedlisko dla korzeni traw musi być lekka, przepuszczalna, próchnicza i zasobna głównie w potas, magnez i wapń. Ciężka gleba gliniasta stanowi dla traw siedlisko nieodpowiednie.

Przy zakładaniu trawnika gazonowego na nowym miejscu zachodzi zwykle potrzeba oczyszczenia gleby, poprawienia jej struktury i zwiększenia zasadności w próchnicę i składniki pokarmowe. Do tego celu najlepiej użyć: torf ogrodniczego, obornika po uprawie pieczarek, kompostu z kory lub torfu niskiego (łąkowego). Na 1 ar (100 m kwadratowych) zaleca się od 3 do 6 m sześciennych substancji organicznej, którą po równomiernym rozrzuceniu należy przekopać na głębokość łopaty lub wymieszać z wierzchnią warstwą gleby przy użyciu glebogryzarki. Wraz z substancją organiczną zaleca się zastosować wieloskładnikową mieszankę nawozową o przewadze fosforu i potasu w stosunku do azotu.

Trawy wymagają gleby o odczynie obojętnym, a nawet zasadowym. Przed wymieszaniem gleby z substancją organiczną i nawozami mineralnymi wskazane jest oznaczenie odczynu pH i w miarę potrzeby zwapnowanie gleby węglanem lub wodorotlenkiem wapnia (tak zwane wapno gaszone) w dawce w zależności od odczynu od 5 do 15 kg wapna nawozowego na 1 ar. Do wapnowania nie wolno stosować wapna palonego.

Po wymieszaniu komponentów powierzchnię gleby pod trawnik należy wyrównać przez jej zgrabienie i zagęścić to jest ugnieść - udeptując dokładnie każdy decymetr kwadratowy lub zwałować. Zabieg zagęszczania i wyrównywania powtarza się dwa-trzy razy, dopóki przy wejściu na trawnik stopa nie wciska się głębiej niż na 1 cm. Po ostatnim grabieniu, gdy powierzchnia jest już dokładnie wyrównana, ostateczny zarys trawnika wyznaczamy przez wykonanie na obrzeżu płytkiego rowka, który obszar trawnika oddzieli od miejsca zajętego lub przeznaczonego pod krzewy czy rabaty.

Obsiewanie

Przystępując do obsiewania, nasiona umieszczamy najpierw w rowku i na trawniku w bezpośrednim jego sąsiedztwie, a pozostałą środkową część trawnika obsiewamy na końcu. Czynność wysiewania nasion traw wymaga dużej dokładności i pewnej wprawy. Nasiona rozrzuca się ręcznie z wysokości 1 m zaś przy obrzeżach z wysokości zaledwie kilkunastu centymetrów. Pełną garścią nasion, wykonuje się szybkie poziome ruchy dłoni w ten sposób, by nasiona jak najrównomierniej opadały na powierzchnię gleby. Ilość wysiewanych nasion zależy od gatunku lub składu mieszanki i wynosi zwykle od 15 do 40g na metr kwadratowy. Gęstość wysiewu winna umożliwić skiełkowanie jednego ziarnka na 1-2 cm2.

Ubicie gleby

Po zakończeniu wysiewu powierzchnię gleby należy lekko ubić przez ręczne jej oklepanie płaskim ubijakiem lub zwałować przy pomocy wału lub kolczatki. Ubicie powierzchni zabezpiecza nasiona przed ptakami wysiewaniem przez wiatr, równocześnie zwiększa ich przyleganie do gleby, a tym samym zapewnia lepsze i wcześniejsze wschody.

Komentarze