Beton komórkowy - skład, właściwości, zalety i wady

Beton komórkowyBeton komórkowy to od wielu lat niekwestionowany lider w obszarze budowy ścian budynków jednorodzinnych. Szacuje się, że jego udział w rynku materiałów ściennych wynosi aktualnie prawie 50% i co ważne może się wciąż zwiększać, za sprawą trendów w budownictwie, promujących przede wszystkim rozwiązania energooszczędne oraz materiały ograniczające negatywny wpływ człowieka na środowisko.

Skład betonu komórkowego

Podstawową informacją o betonie komórkowym jest jego skład, który to odpowiada za wszystkie pozytywne aspekty wykorzystania tego materiału w budownictwie. Beton komórkowy to materiał, który produkowany jest wyłącznie z naturalnych surowców mineralnych, jego główny składnikiem jest spoiwo (cement i wapno w zróżnicowanych proporcjach), łączące pozostałe składniki. Kolejnym ważnym elementem jest kruszywo - w zależności od tego, czy zastosowany został jedynie piasek czy dodatkowo również popioły lotne, wyróżniamy beton komórkowy biały oraz szary. Swoją porowatą strukturę materiał zawdzięcza pęcherzykom gazu, powstałym dzięki spulchniaczom (proszek lub pasta aluminiowa), które reagują z wapnem, sprawiając, że masa betonowa ulega znacznemu spulchnieniu, powodując powstawanie mikrokomórek. Dzięki temu zjawisku materiał jest lekki oraz posiada bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

Zalety betonu komórkowego

Beton komórkowy to materiał posiadający szereg zalet, wśród których jako pierwszą warto wymieć łatwość budowy, wynikającą z wysokiej dokładności wymiarowej bloczków. Dodatkową zaletą jest to, że większość producentów wyposaża swoje bloczki w systemy łączenia ich w pionie za pomocą specjalnych wpustów, co również ułatwia pracę. Nie można również zapomnieć o wadze - bloczki betonowe cechują się dużą objętością, są jednak lekkie, co znacznie ułatwia ich podnoszenie i układanie, a co za tym idzie, znaczenie przyspiesza proces budowy.

Płyty i bloczki można dowolnie obrabiać oraz przycinać przy użyciu standardowych narzędzi, co w praktyce sprowadza się do tego, że do prawidłowego murowania ścian nie potrzeba kompletu zaawansowanych narzędzi, co może znacząco przełożyć się na koszty tego typu prac, w przypadku, gdybyśmy część prac chcieli wykonać samodzielnie. Materiał pozwala również bez większych problemów na wykonanie w nim otworów np. pod instalację elektryczną czy też wodno-kanalizacyjną.

Zaleta to również możliwość budowy domu o ograniczonym zapotrzebowaniu na energię - jest to praktycznie jedyne tworzywo, z którego można wykonać energooszczędną ścianę jednowarstwową, cechującą się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, jak również wysoką izolacyjnością cieplną. Oszczędności związane z eksploatacją budynku, w którym do budowy ścian wykorzystano beton komórkowy, widoczne są już w pierwszym sezonie grzewczym.

Ściany, w których jako materiał budulcowy wykorzystano beton komórkowy, cechują się również swobodnym przepływem pary wodnej, co sprawia, że ściana oddycha, dzięki czemu wewnątrz panuje dobry klimat oraz nie powstają żadne ogniska pleśni czy grzybów, co jest bardzo ważne szczególnie dla alergików.

Do pozytywnych cech betonu komórkowego zaliczyć można również wysoką ognioodporność - materiał nie powoduje rozprzestrzeniania się ognia (klasa odporności ogniowej A1).

Wady betonu komórkowego - na co należy uważać?

Do niedogodności wynikających z zastosowania tego materiału, zaliczyć można przede wszystkim dużą nasiąkliwość i łatwość wchłaniania wilgoci z powietrza (za sprawą porowatej struktury), dlatego nie nadaje się on do budowy ścian piwnic, jak również ścian konstrukcyjnych poniżej 50 cm od poziomu gruntu. Kolejną sprawą jest jego kruchość - podczas transportu i rozładunku trzeba bardzo uważać, żeby uniknąć niepotrzebnych strat. Do wad zalicza się też małą izolacyjność akustyczną, która wiąże się oczywiście z porowatą strukturą tego materiału - mimo tych kilku niedogodności powszechnie uważa się jednak, że to znakomity kompromis pomiędzy lekkością oraz wytrzymałością przy zachowaniu odpowiedniej izolacji termicznej.

Podsumowując - właściwości betonu komórkowego pozwalają na krótką i ergonomiczną realizację inwestycji oraz dają pewność, że dom charakteryzował się będzie bardzo dobrymi parametrami cieplnymi, a także będzie bezpieczny ze względu na ognioodporność.

Komentarze