Odkwaszanie gleby. Jak i kiedy odkwasić glebę?

Odkwaszanie glebyOdkwaszanie gleby - na czym polega? Kwasowość gleby to jeden z najistotniejszych czynników rozwoju roślin. Optymalna, lekko kwaśna gleba pozwala roślinom na prawidłowy wzrost, zakwaszona lub zasadowa, wzrost ogranicza. W poniższym wpisie postaramy się rozważyć problem zbyt kwaśnej gleby oraz sposobów na to, żeby jej kwasowość uległa obniżeniu.

Odkwaszanie gleby

Na zbyt kwaśnej glebie niektóre gatunki roślin nie udadzą się tak, jak na podłożu o optymalnym zakwaszeniu. Składniki pokarmowe, które powinny przyswoić rośliny, będę wymywane poza ich strefę korzeni, zahamowany zostanie wzrost drobnoustrojów, które korzystanie wpływają na uprawy, a także rośliny łatwiej przyswajać będą rozpuszczalne metale ciężkie.

Odpowiednie odkwaszanie gleby jest w stanie podnieść jej wartość pH do takiej wartości, która pozwoli konkretnej roślinie rozwijać się w sposób optymalny. Dla większości roślin ta wartość wynosi 6,5. Mikroflora glebowa w takim pH będzie się lepiej rozwijać, usunięty zostanie nadmiar jonów kwasowych, a rośliny będą zdolne do pobierania większej ilości składników odżywczych.

Jak odkwaszać glebę?

Odkwaszanie gleby powinno być przeprowadzone po uzyskaniu właściwego wyniku pomiaru, który jednoznacznie stwierdzi, że gleba jest zbyt kwaśna. Pomiar taki powinniśmy wykonać w momencie, kiedy zauważymy, że nasze działania nie przynoszą satysfakcjonujących efektów oraz przed każdym siewem czy sadzeniem.

W celu odkwaszenia gleby najczęściej zastosowanie mają nawozy wapniowe oraz wapniowo-magnezowe, które występują w dwóch rodzajach, jako:

  • Tlenkowe - (CaO, MgO), stosowane na średnio ciężkich i ciężkich glebach, posiadają szybkie działanie.
  • Węglanowe - (CaCO3, MgCO3), mające zastosowanie w przypadku wszystkich typów gleb, działają wolno. W przypadku dolomitu najkorzystniejsze jest użycie na gleby lekkie.

Nawozy odkwaszające charakteryzują się różnym stopniem rozkładu. Zazwyczaj pełny efekt odkwaszający uzyskiwany jest dopiero w drugim roku po zastosowaniu nawozu. Kwaśna gleba charakteryzuje się niedoborami różnych składników mineralnych, m. in. magnezu. Nawozy wapniowe natomiast, bardzo często uzupełniane są w dodatkowe składniki mineralne, które mogą znacząco poprawić kondycję gleby. Przed zakupem konkretnego nawozu, dobrze jest sprawdzić, czy posiada on dodatek magnezu. Popularnymi nawozami, w których znajdziemy magnez, są Dolomity.

Jak i kiedy odkwasić glebę?

Stosowanie nawozów odkwaszających najlepiej jest zostawić na okres jesienny, zanim przekopiemy glebę, a w przypadku zastosowania nawozów węglanowych, możliwe jest stosowanie ich bardzo wczesną wiosną. Jeżeli chodzi o dawki nawozu, to przyjmuje się, że zastosowanie wynosi 1,0 do 1,5 t CaO na ha. W praktyce ogrodniczej wygląda to tak, że aby uzyskać pH w granicach 5, konieczne jest zastosowanie ok. 3 kg nawozu wapniowego na gleby lekkie i 6 kg na ciężkie. Natomiast uzyskanie pH o wartości 6,5 wymaga użycia 1 kg na glebach lekkich i dwóch na ciężkich.

Jak nie odkwaszać gleby?

Nawożenie roślin wieloletnich powinno polegać na rozsypaniu nawozu pomiędzy roślinami i ich obfite podlewanie. Żeby odkwaszanie gleby przyniosło korzystny wynik, absolutnie nie wolno wykonywać go w czasie okresu wegetacyjnego roślin, ani łączyć z innymi nawozami. Jeżeli nawóz wapniowy zostanie użyty jednocześnie z innym zasilaniem gleby, powstanie szereg związków, które uniemożliwią rośliną pobieranie substancji odżywczych z gleby. Należy pamiętać również o tym, że bezpośrednio po odkwaszaniu gleby, siew i sadzenie są dalece niewskazane.

Aby gleba przez cały czas utrzymywała optymalne pH, konieczne jest jej systematyczne badanie. Najlepiej, żeby było przeprowadzane raz do roku, przed siewem i sadzeniem. Do badania możemy wykorzystać zarówno metodę potencjometryczną, jak i kalorymetryczną, polegającą na użyciu papierków lakmusowych.

Komentarze