Rzeźby i ich rodzaje

Tworzenie rzeźbyPiękne i profesjonalne wykonane rzeźby kamienne są znakomitą dekoracją domu, ogrodu, placu. Wykonanie rzeźby można dziś zlecić profesjonalistom, którzy są jednocześnie artystami i dbają o to, aby każda rzeźba miała duszę. Każdy element rzeźby powinien być wykonany starannie, z dbałością o najmniejszy szczegół, który jest istotny dla ostatecznego wyglądu dzieła.

Rzeźby można różnorodnie podzielić, zarówno ze względu na przedmiot rzeźbienia, materiał, liczbę postaci, jaką przedstawia oraz ze względu na funkcję, jaką dana rzeźba pełni.

Przyjmując jako kryterium podmiot, czyli to, co jest rzeźbione, wyróżnia się rzeźby:

  • antropomorficzne, czyli przedstawiające ludzi,
  • zoomorficzne - przedstawiające zwierzęta,
  • floralne - przedstawiające rośliny,
  • inne.

Rzeźby antropomorficzne, można dodatkowo podzielić na rzeźby głów, popiersia czy całej sylwetki. Te ostatnie określa się mianem pomników czy posągów. Rzeźby zwierzęce, czyli zoomorficzne mogą przedstawiać stworzenia, które istnieją lub zwierzęta wymyślone.

Jeśli zdecydujemy się przyjąć jako kryterium ilość postaci, jakie przedstawia rzeźba, to wyróżniamy pomniki pojedyncze i grupowe.

Nieco bardziej złożony jest podział rzeźb, ze względu na funkcję, jaką pełnią. Wiele pomników pełni funkcję dekoracyjną, ozdabiają miejsce, w jakim się znajdują. Taką funkcję pełnia zarówno rzeźby typowo pokojowe, jak popiersia jak i rzeźby zewnętrzne, w tym ogrodowe. Kolejną jest funkcja kultowa, odnosząca się do rzeźb sakralnych, na przykład przedstawiających postaci bogów czy świętych. Rzeźby spełniają również funkcje architektoniczne, przykładami są tutaj płaskorzeźby czy rzeźby, stanowiące element architektoniczny, jak na przykład rzeźbione kolumny. Pomniki stawia się również na nagrobkach, mówimy wtedy o memoratywnej funkcji rzeźb.

Rzeźby można również podzielić na rzeźby trójwymiarowe, określane również jako rzeźby pełne oraz reliefy, czyli płaskorzeźby.

Nowoczesna rzeźba

Znaczenie rzeźb rośnie, a coraz więcej osób posiada przynajmniej jedną w swoim domu lub ogrodzie.

Komentarze